vi-som-bygger (kopia)

Två familjeföretag
med starka
miljövärderingar.

Sjöbodarna på Storsjö Strand är resultatet av ett samarbete mellan Persson Invest och Martinsons. Det är utan tvekan två samarbetspartners som har valt varandra med stor omsorg och förenas i kärleken till den norrländska träråvaran. Persson Invest har gjort sig känd som en stark och positiv kraft inom Östersunds utveckling, med verksamheter inom bland annat skogs- och fastighetsförvaltning, hyvleri och sågverk, bilar, lastbilar och bussar samt förnybar energiproduktion från vindkraft.

Martinsons är ett västerbottniskt familjeföretag i fjärde generationen, som leder det moderna, klimatsmarta träbyggandet. Martinsons energisnåla flerbostadshus i trä har en viktig roll inom byggandet av framtidens hållbara samhälle. Genom att ta tillvara respektive företags kompetenser förverkligas de högt ställda ambitionerna om klimatsmarta boendemiljöer på Storsjö Strand.

persson-invest-logo
martinsons-logo

MIKAEL SALOMONSSON
Vd Martinsons Byggsystem
LARS MARTINSON
Koncernchef Martinsons
BJÖRN RENTZHOG
Vd och koncernchef Persson Invest
GABRIEL DUVESKOG
Vd Sjöbodarna
BOB PERSSON
Delägare och styrelseordförande Persson Invest